Kaikki Uutiset ja Tapahtumat

TARU KONTKANEN, TUOTESUUNNITTELIJA

reference

TARU KONTKANEN, TUOTESUUNNITTELIJA

Taru Kontkanen tekee töitä Mantsisella tuotesuunnittelijana, vastuualueenaan teräsrakenteiden lujuuslaskenta. Taru aloitti Mantsisella vuonna 2015, tosin “ensikosketus” oli yritykseen tehty jo vuonna 2012, hänen opiskellessa konetekniikkaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Tuolloin hän kirjoitti kandidaatintyön Mantsiselle aiheena “Ohjaamonostimen perusrungon lujuustarkastelu”. Valmistumisen jälkeen, ennen siirtymistä Mantsiselle Taru oli ollut lujuuslaskijana insinööritoimistossa ja metsäkonevalmistajalla.

TUOTESUUNNITTELIJAN ARKI ON SUUNNITTELUMALLIN ESIKÄSITTELYÄ JA LASKENTAMALLIEN TEKOA

Työpäivän alussa, teen toimistolla yleensä suunnittelumallin esikäsittelyä, eli 3D-suunnittelumalleista FEM-ohjelmaan soveltuvia laskentamalleja, määrittelen kuormituksia ja analysoin tuloksia. Käyn koneiden rakenteet läpi yhteistyössä mekaniikkasuunnittelijoiden kanssa ja kehitämme laskentatulosten perusteella rakenteita ja niiden yksityiskohtia. Laskentatulosten varmentamiseksi teen kenttämittauksia, joissa venymäliuska-antureilla kerätään tietoa rakenteiden todellisista rasituksista.

Mantsisen materiaalinkäsittelykoneissa on runsaasti variaatioita sekä koneiden koossa kuin työlajivaihtoehdoissa. Mittaustulosten ja FEM-laskennan yhdistelmällä edistetään raaka-aineiden kestävää käyttöä ja maksimoidaan koneiden elinikää.

Kun valikoimamme laajenee uudella konemallilla, sen mittaamiseen menee kokonainen kuukausi, jolloin työpäivät poikkeavat normaalista työarjesta. Puolet työpäivistäni ovat etäpäiviä, puolet toimistopäiviä.

Mantsisella jokainen tekee työnsä huolellisesti ja täsmällisesti. Tuotekehityksessä työntekijöillä on omat vastuualueensa ja työntekijöiden keskinäinen yhteistyö toimii hyvin. Mantsiselle sopii mielestäni sanonta, että tehdään tosissaan, muttei totisena.

SUORA PALAUTE JA YHTEISTYÖ SUUNNITTELUTYÖN KULMAKIVIÄ

Pidän Mantsisella työskentelyssä ensinnäkin siitä, että työ on hyvin monipuolista ja itsenäistä. Toinen asia, mistä erityisesti pidän, on yhteistyö. Täällä ratkotaan ongelmia, kehitetään toimintatapoja ja tuotteita yhteistyöllä. Esimerkiksi aktiivinen yhteistyö hitsaamon, koneistuksen ja tuotannon kanssa mahdollistaa valmistusystävällisempien tuotteiden suunnittelun.

Täällä pääsee myös itse näkemään koko koneen valmistusprosessin. Riittää, kun kävelen sisään hitsaamoon, niin pääsen kuulemaan suoraa palautetta hitsaajilta liittyen rakenteiden hitsattavuuteen. Niin sanottua ”eristäytymistä” ei pääse tapahtumaan, ja pääsen oppimaan jatkuvasti. Täällä kiinnitetään paljon huomiota myös työhyvinvointiin ja ergonomiaan. Lisäksi työajoissa saa hyödyntää liukuvaa työaikaa ja etätyömahdollisuuksia, mikä antaa joustoa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

TYÖ ON MONIPUOLISTA JA KOULUTTAUTUMISTA KANNUSTETAAN

Mantsisella on monipuolinen tuotevalikoima, mikä tarjoaa tuotekehityksessä runsaasti kiinnostavia työtehtäviä. Täällä yksikään päivä ei ole samanlainen. Lisäksi työnantaja kannustaa osaamisen jatkuvaa kehittämistä niin koulutuksin, kuin verkostoitumalla. Viime vuonna suoritin mm. IWSD-koulutuksen. Joka päivä on mukava tulla töihin, kun on myönteinen ilmapiiri, hyvät työvälineet ja motivoiva työ.

Taru Kontkanen Tuotesuunnittelija

Taru Kontkanen

Koulutus: Konetekniikan diplomi-insinööri

Nykyinen toimenkuva: tuotesuunnittelija, teräsrakenteiden lujuuslaskenta

Aloitusvuosi Mantsisella: 2015

OTA YHTEYTTÄ

Kiinnostuitko ratkaisuistamme – kysy lisää asiantuntijoiltamme