MANTSINEN INSIGHT™ STANDARD - TILAUSLOMAKE

  Tilaa palvelu täyttämällä ja lähettämällä alla oleva lomake

  Tilaaja (loppuasiakas)  LASKUTUSOSOITE  MANTSINEN INSIGHT™ STANDARD

  Sopimuksen pituus*


  Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lähetämme erillisen sopimuksen vahvistettavaksi lomakkeessa annetuin tiedoin.
  Palvelun voimaanastuminen selviää allekirjoitetusta sopimuksesta.


  Insight Standard hinta 99€/kk per laite.
  Laskutus tapahtuu 12 kuukauden jaksoissa, maksuehto 28 päivää netto.


  Toimittaja pidättää oikeudet palvelun sisällön ja hinnan muutoksiin.


  Lähetämme teille virallisen palvelusopimuksen lomakkeessa olevien tietojen perusteella.
  Mikäli teillä on kysyttävää, voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen:  TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
  Mantsinen Group LTD OY

  YLEISTÄ

  Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Mantsinen Group Ltd Oy (jäljempänä: Mantsinen tai yritys tai me) käsittelee henkilötietoja; millaisia henkilötietoja keräämme, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja mille osapuolille henkilötietoja voidaan luovuttaa. Mantsinen on sitoutunut kertomaan avoimesti, miten keräämme ja käytämme henkilötietoja ja miten noudatamme tietosuojavelvoitteitamme.

  Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan palvelujemme käyttäjiin, mukaan luettuna Mantsinen Insight -palvelun sekä verkkosivustojemme, sosiaalisen median palvelujemme, ominaisuuksiemme ja muiden palvelujemme käyttäjiin. Tämä käytäntö koskee myös asiakkaitamme, potentiaalisia asiakkaitamme ja ulkopuolisia liikekumppaneitamme.

  Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnolliseen henkilöön (jäljempänä: rekisteröity) liittyviä tietoja, joista hänet voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Henkilötiedot, rekisteröity, rekisterinpitäjä ja muuta keskeiset termit on määritetty Yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679, jäljempänä: GDPR-asetus). Mantsinen noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä GDPR-asetusta ja muita soveltuvia kansallisia tietosuojalakeja.

  REKISTERINPITÄJÄ

  Rekisterinpitäjä:Mantsinen Group Ltd Oy
  Osoite:Välikankaantie 3,
  80400 Ylämylly, Suomi

  Sähköposti:

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

  Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

  Rekisteröityminen tuotteidemme ja palvelujemme käyttäjäksi ja käyttäjätilien hallinta, joka perustuu sopimukseen tai sen valmisteluun, mukaan lukien asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen.

  Tuotteidemme ja palveluidemme tarjoaminen sopimuksen tai sen valmistelun perusteella.

  Laskutus (mukaan lukien perintä), asiakaspalvelu, palaute ja siihen liittyvä viestintä, joka perustuu sopimukseen tai sen valmisteluun tai yrityksen oikeutettuun etuun.

  Liikekumppanisuhteidemme hallinta ja hoitaminen, joka perustuu yrityksen oikeutettuun etuun.

  Tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvien tietojen ja materiaalien toimittaminen esimerkiksi uutiskirjeinä ja suoramarkkinointina suostumuksen tai yrityksen oikeutetun edun perusteella.

  Palvelujamme käyttävien potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen relevantin markkinoinnin kohdentamiseksi heihin yrityksen oikeutetun edun perusteella.

  Ilmoittautumiset tapahtumiimme, koulutukseemme ja verkkoseminaareihimme yrityksen oikeutetun edun perusteella.

  Markkina- ja asiakasanalyysit ja -tutkimukset yrityksen oikeutetun edun perusteella.

  Tuotteidemme ja palvelujemme käytön analysointi ja tuote- ja palvelukehitys yrityksen oikeutetun edun perusteella.

  Lakisääteisten velvoitteidemme, kuten verolainsäädäntöön ja kirjanpitoon liittyvien lakiperusteisten velvoitteiden noudattaminen.

  Oikeusvaateiden esittäminen ja käyttäminen ja niihin vastaaminen lakisääteisen velvoitteen tai yrityksen oikeutetun edun perusteella.

  Tuotteidemme ja palvelujemme turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten estäminen lakisääteisen velvoitteen tai yrityksen oikeutetun edun perusteella.

  Tuotteidemme ja palvelujemme turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten estäminen lakisääteisen velvoitteen tai yrityksen oikeutetun edun perusteella.

  Suoramarkkinointi, joka perustuu yrityksen oikeutettuun etuun lähettää sinulle mainosmateriaalia tuotteista ja palveluista, joista saatat olla kiinnostunut. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja hän voi milloin tahansa perua aiemmin antamansa suostumuksen.

  Oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn osalta olemme huolellisesti arvioineet kyseistä oikeutettua etua suhteessa rekisteröidyn yksityisyyden suojaan ja tehneet johtopäätökseen, että etumme on merkittävämpi kuin rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet.

  MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN, TALLENNETAAN JA KÄSITELLÄÄN?

  Mantsinen kerää rekisteröidystä ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä ja välttämättömiä tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

  Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia henkilötietoja:

  Nimi ja yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumeron, työnantajan nimi ja osoite sekä työnimike/asema.

  Palvelutileihin liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, turvakirjautumistiedot ja asiakastunniste.

  Koneen tiedot, kun käytetään Mantsinen Insight -palvelulla varustettua ajoneuvoa, kuten koneen sijainti, moottorin kierrosluku, keskimääräinen polttoaineenkulutus, hetkellinen saanto, kohdepopulaatio, todellinen nopeus ja vikakoodit (mikäli tällaisia tietoja pidetään henkilötietoina).

  Sijaintitiedot, jos rekisteröity on aktivoinut sijaintiin perustuvat toiminnot.

  Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja estot

  Muut liikekumppanisuhteen ylläpitämiseen tarvittavat tiedot, kuten laskutus- ja luottokorttitiedot, ostohistoria, tarjoukset, sopimukset, maksut ja korot, palvelupyynnöt, palaute, muu viestihistoria ja markkinointimieltymykset.

  Sähköiset tunnistamis- ja käyttäytymistiedot, kuten IP-osoite, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi ja asetukset, kieliasetukset, verkkosivuston avaamisen päivämäärät ja kellonajat, sovellusten käyttötilastot, sovellusasetukset, sovelluksen avaamisen päivämäärät ja kellonajat, yhdistetyt tilastotiedot ja muut teknisen viestinnän tiedot, jotka ovat välttämättömiä kyseisen verkkosivuston tai sovelluksen toiminnan kannalta. Lisätietoa löytyy evästekäytännöstämme.

  TIETOLÄHTEET

  Henkilötiedot kerätään pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi palveluumme rekisteröinnin tai palvelumme käytön yhteydessä, fyysisten tuotteidemme ostamisen yhteydessä, sopimuksen valmistelun tai allekirjoittamisen yhteydessä tai asiakassuhteen tai asiakaspalvelun aikana.

  Henkilötietoja voidaan kerätä myös automaattisesti, kun rekisteröity käyttää tuotteitamme ja palveluitamme esimerkiksi käyttäessään verkkopalveluitamme tai vieraillessaan verkkosivustollamme.

  Lisäksi rekisteröidyn luvalla tietoja voidaan kerätä markkinoinnin yhteydessä muilla tavoilla.

  Henkilötietoja voidaan päivittää ja täydentää keräämällä tietoja yksityisistä ja julkisista lähteistä.

  HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

  Palvelujemme yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten ja lainsäädännön vaatimusten toteuttamiseksi, ellei kyseisiä tietoja uusita säännöllisillä päivityksillä tai muulla tavalla. Säilytysajat vaihtelevat merkittävästi käsittelytyypin mukaan.

  Laskutustietoja säilytetään vähintään Suomen kirjanpitolain edellyttämän ajanjakson ajan.

  Yksityiskohtaiset säilytysajat voidaan toimittaa pyynnöstä.

  Arvioimme henkilötietojen tarpeellisuutta ja oikeellisuutta säännöllisesti ja pyrimme varmistamaan, että virheelliset ja tarpeettomat henkilötiedot korjataan tai poistetaan.

  KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN?

  Henkilötietoja tarkastelevat pääasiassa Mantsisen työntekijät tässä tietoturvakäytännössä määritetyissä tarkoituksissa.

  Henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa tässä tietosuojakäytännössä mainittuja tarkoituksia varten viranomaisille, muille samaan konserniin kuuluville yrityksille ja muille kolmansille osapuolille, kuten jälleenmyyjille ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajille (kuten IT-toimittajillemme, maksupalveluntarjoajillemme ja markkinointitoimistoille, jotka harjoittavat markkinointia puolestamme jne.)Siinä tapauksessa henkilötiedot luovutetaan vain edellä määritettyjä tarkoituksia varten. Me emme myy tai muutoin luovuta henkilötietoja Mantsisen ulkopuolisille kolmansille osapuolille niiden omia tarkoituksia varten.

  Mantsinen voi luovuttaa demografisia yhdistelmätietoja liikekumppaneillensa, luotettaville tytäryhtiöille ja mainostajille tässä tietosuojakäytännössä esitettyihin tarkoituksiin. Vaikka ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että tällaiset tiedot anonymisoidaan, on mahdollista, että henkilötietoja voidaan luovuttaa.

  Luettelo käsittelijöistä ja muista vastaanottajista voidaan toimittaa pyynnöstä.

  Lisäksi yritys voi luovuttaa henkilötietoja fuusion, omaisuutemme myynnin tai koko liiketoimintamme tai sen osan uudelleenjärjestelyn tai yrityskaupan yhteydessä ja muiden vastaavien järjestelyjen yhteydessä.

  Henkilötietoja luovutetaan myös kolmansille osapuolille, jos toimivaltaiset viranomaiset sitä edellyttävät soveltuvan lain, asetuksen tai määräyksen perusteella tai jos se on tarpeen tuotteiden ja palvelujen mahdollisen väärinkäytön tutkimiseksi tai tuotteiden ja palvelujen turvallisuuden takaamiseksi.

  SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJA EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE?

  Yritys ei tavallisesti siirrä henkilötietoja Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

  Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETAn ulkopuolelle, ne siirretään joko maahan, jonka Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tietosuojan tason, tai siirrot tehdään käyttämällä asianmukaisia suojatoimia, kuten EU:n komission tai toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen laatimia tai muutoin hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiosopimuslausekkeita GDPR-asetuksen mukaisesti.

  MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

  Henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden turvaaminen on Mantsiselle tärkeää. Olemme toteuttaneet asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet alan standardien mukaisesti pitääksemme henkilötiedot turvassa ja suojataksemme ne kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä, hävittämiseltä, väärinkäytöltä tai muuttamiselta, esimerkiksi fyysisillä ja digitaalisilla turvatoimilla ja käyttöoikeuksilla. Ottaen huomioon kyberuhat nykyisessä verkkoympäristössä emme voi kuitenkaan antaa täyttä takuuta siitä, että turvatoimemme estävät laittomasti ja ilkivaltaisesti toimivia kolmansia osapuolia saamasta pääsyä henkilötietoihin, tai henkilötietojen ehdotonta turvaa, kun niitä siirretään tai säilytetään järjestelmissämme.

  REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

  Rekisteröidyllä on monia oikeuksia, jotka perustuvat soveltuviin tietosuojalakeihin.

  OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN JA OIKEUS TARKASTAA TIEDOT

  Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot ja tarkastella niitä ja saada pyynnöstä tiedot kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Tämä koskee tietoja, jotka rekisteröity on antanut yritykselle sikäli kuin käsittely perustuu sopimukseen/suostumukseen.

  OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN JA OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan ja että puutteelliset henkilötiedot täydennetään.

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Mantsista poistamaan henkilötietonsa tai lopettamaan niiden käsittelyn esimerkiksi, jos tietoja ei enää tarvita käsittelyn tarkoituksiin.

  On kuitenkin hyvä huomata, että tietyt henkilötiedot ovat ehdottoman välttämättömiä tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ja niitä voidaan joutua säilyttämään myös soveltuvien lakien noudattamiseksi.

  OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

  Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Mantsiselle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen koskee henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

  OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

  Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännössä määriteltyjen edellytysten täyttyessä oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista .Jos virheellisiksi epäiltyjä henkilötietoja ei voida oikaista tai poistaa tai poistopyyntö on epäselvä, yritys rajoittaa pääsyä kyseisiin tietoihin.

  OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ

  Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, jos Mantsisen käsittelyn oikeusperuste on sen oikeutettu etu. Rekisteröity voi esimerkiksi vastustaa henkilötietojensa käyttöä markkinointitarkoituksissa.

  OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

  Jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa kyseiseen käsittelyyn milloin tahansa.

  OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

  Rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ja pyyntö on osoitettava Mantsiselle käyttäen tässä tietoturvakäytännössä mainittuja yhteystietoja.

  Henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen luovuttamista, minkä vuoksi voimme joutua pyytämään lisätietoja. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa, jos mahdollista kuukauden kuluessa pyynnöstä ja henkilöllisyyden varmentamisesta.

  Jos rekisteröidyn pyyntöä ei voida toteuttaa, kieltäytyminen toimitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Yritys voi evätä pyynnön (esimerkiksi tietojen poistamisen) yrityksen lakisääteisen velvollisuuden tai oikeuden, kuten palveluihimme liittyvän velvollisuuden tai vaatimuksen, perusteella.

  Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen .

  Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme tai haluat käyttää oikeuksia, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

  OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

  Pyydämme kuitenkin, että asia käsiteltäisiin ensisijaisesti Mantsisen kanssa.

  Toimivaltainen viranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

  TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

  Mantsinen voi tehdä milloin tahansa muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ilmoittamalla siitä verkkosivustolla ja/tai muilla soveltuvilla keinoilla. Rekisteröityjä kehotetaan tarkistamaan tietosuojakäytäntö ajoittain verkkosivustollamme. Jos rekisteröity vastustaa tämän tietosuojakäytännön mitä tahansa muutosta, hänen tulee tarvittaessa lopettaa palvelujen käyttö ja hän voi pyytää, että poistamme henkilötiedot, elleivät soveltuvat lait edellytä meitä säilyttämään tällaisia henkilötietoja. Ellei toisin mainita, kulloinkin voimassa olevaa tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, joita käsittelemme kyseisenä aikana.

  Tämä tietosuojakäytäntö on julkaistu [23.2.2021], versio 1.0