MANTSINEN INSIGHT™ STANDARD - TILAUSLOMAKE

  Tilaa palvelu täyttämällä ja lähettämällä alla oleva lomake

  Tilaaja (loppuasiakas)  LASKUTUSOSOITE  MANTSINEN INSIGHT™ STANDARD

  Sopimuksen pituus*


  Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lähetämme erillisen sopimuksen vahvistettavaksi lomakkeessa annetuin tiedoin.
  Palvelun voimaanastuminen selviää allekirjoitetusta sopimuksesta.


  Insight Standard hinta 99€/kk per laite.
  Laskutus tapahtuu 12 kuukauden jaksoissa, maksuehto 28 päivää netto.


  Toimittaja pidättää oikeudet palvelun sisällön ja hinnan muutoksiin.


  Lähetämme teille virallisen palvelusopimuksen lomakkeessa olevien tietojen perusteella.
  Mikäli teillä on kysyttävää, voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen: moc.n1718848603enist1718848603nam@e1718848603rac1718848603  Takaisin Teknologiaratkaisut

  MANTSINEN INSIGHT™


  Lead by Data.

  LEAD BY DATA

  Seuraa koneen toimintaa ja tehokkuutta ajasta tai paikasta riippumatta

  Mantsinen Insight parantaa toimintojesi ja koneen suorituskykyä.

  MANTSINEN INSIGHT™ palvelu mahdollistaa kattavan tiedonkeruun ja tiedon seurannan yksittäisestä tai useammasta materiaalinkäsittelykoneesta.

  Insight kerää konekohtaisesti tietoa yli 150 datasignaalista. Sen avulla voit parantaa koneidesi suorituskykyä ja yrityksesi kilpailukykyä. Palvelua käyttämällä pysyt ajan tasalla – missä ikinä oletkin!

  MITÄ SAAT

  ARVOKASTA DATAA JA TIETOA

  TEHOKKUUDEN MAKSIMOINTIA

  MANTSINEN INSIGHT™ tuottaa toiminnan kehittämisen kannalta arvokasta tietoa, joka auttaa tehokkuuden maksimoinnissa.

  Insight parantaa läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon. Näin esimerkiksi inhimillisten tekijöiden vaikutukset pienenevät ja päätökset perustuvat faktoihin.

  Insight on monipuolinen palvelu, josta saa tiedot paikasta ja laitteesta riippumatta.


  HYÖDYT

  ● Seuraa yksittäisen koneen tai koko kaluston operointia ja tehokkuutta.
  ● Konekohtaisesti yli 150 datasignaalia suoraan koneen ohjausjärjestelmästä, jotka koostuvat Volvo Penta-moottorin- ja koneen CAN-väylätiedoista.
  ● Seuraa investointisi toimintaa ja kannattavuutta – johda tiedolla.
  ● Auttaa valmistautumaan huoltotoimenpiteisiin ja mahdollistaa koneiden käyttöasteen ja käytettävyyden maksimoinnin.
  ● Tieto auttaa päätöksenteossa ja kehittää läpinäkyvyyttä mahdollistaen luotettavammat kannattavuus- ja tuottolaskelmat.
  ● Aikataulutetut raportit helpottavat toiminnan seuraamista.


  Mantsinen Insight™ pitää meidät aina askeleen edellä: pystymme ennakoimaan tulevat huoltotarpeet ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmatilanteet viipymättä.

  Wim Busser, Purchase and Support Director — BCTN

  OMINAISUUDET

  MODERNIA TEKNOLOGIAA

  MANTSINEN INSIGHT™ mahdollistaa kerätyn tiedon tallentamisen automaattisesti antaen pääsyn myös määräaikaishuoltojen tietoihin.

  Insight Standard tarjoaa tiedon säilyttämisen ja antaa näin pääsyn historiatietoihin aina tarvittaessa.

  Konedatan lisäksi, Insight Standard-palvelu mahdollistaa etäyhteyden koneen ohjausjärjestelmään. Nämä ominaisuudet yhdessä koneen paikallisen diagnostiikkatoiminnon kanssa mahdollistavat parhaan mahdollisen tuen kaikissa tilanteissa.

  Koneen historiatiedot

  Jälleenmyyntiarvo

  Huoltohistoria

  Tuottavuuden parantaminen

  Konekohtaiset raportit

  Välitön tiedonsaanti

  MANTSINEN INSIGHT™ STANDARD

  Mantsinen Insight antaa kattavan yleiskuvan ja auttaa tehostamaan toimintaa.
  ● Konekohtaiset raportit
  ● Tuottavuus- ja tehokkuusnäkymät
  ● Yleiskuva kalustosta
  ● Visualisoitu tieto
  ● Tulevat määräaikaishuollot ja niiden dokumentointi
  ● Historia
  ● Jälleenmyyjien ja tehtaan tuen pääsy tietoihin
  ● Ohjausjärjestelmän etäyhteys tehtaan tekniselle tuelle
  ● Tiedonsiirtoyhteys


  PERSONOITU TIETO

  EDUT KÄYTTÄJÄLLE

  TYÖNJOHTO

  Mantsinen Insight™ mahdollistaa toiminnan analysoinnin ja kehittämisen koneesta saadun tiedon avulla. Ne auttavat takaamaan myös mahdollisimman hyvän käytettävyyden, työmukavuuden ja turvallisuuden, jotka ovat olennainen osa onnistunutta koneinvestointia.

  • Parempi ymmärrys koneen toiminnasta
  • Tietoon perustuva tehokkuuden arviointi
  • Kehitys- ja koulutustarpeiden tunnistaminen
  • Läpinäkyvyyden ja turvallisuuden kehittäminen

  LIIKETOIMINNAN JOHTO

  Läpinäkyvyys ja faktat ovat perusta päätöksentekoon operoinnin tehokkaassa johtamisessa. Insight-palvelun objektiivinen tieto yhdestä tai useammasta laitteesta korvaa mielipiteet oikealla datalla, joka ei jätä sijaa arvailulle.

  • Konekohtaiset tiedot tehokkuudesta
  • Kustannukset tonnia kohden
  • Realistiset tuottavuusodotukset koneelle ja käyttäjälle

  YRITYKSEN JOHTO

  Mantsinen Insight™ nostaa toimintojen seuraamisen uudelle tasolle tarjoamalla objektiivista tietoa ROI-analyysien ja paremman raportoinnin tueksi. Tietoja voi käyttää useamman koneen operointia tutkien tai yksittäisen koneen aktiviteetteihin perehtyen.

  • Investoinnin ja käyttöasteen arviointi
  • Vertailut eri työmaiden välillä
  • Laadukkaat raportit sidosryhmille

  CASE

  ABP & COOPER

  Iso-Britannia

  Tavoitteellista tiimityötä

  Cooper Handling Group on Mantsinen Groupin jälleenmyyjä Isossa-Britanniassa ja toimii tiiviissä yhteistyössä sekä omien asiakkaidensa että Mantsisen kanssa. Materiaalinkäsittelykoneiden tehokkuus on perinteisesti ollut enemmän mielipide kuin tietoon perustuva fakta. Joku voi arvioida koneen erinomaiseksi, kun taas toisen mielestä sama kone on vain keskinkertainen. Mantsinen Insightin tuottamalla tiedolla tuodaan käytännön faktat esiin, jotka ovat aina painavampia kuin mielipiteet.

  Kuten sanonta kuuluu, ”mitä ei ole mitattu, sitä ei voi hallita”. Insight mahdollistaa jokaisen koneen hallinnoinnin ja kertoo, kuinka konetta on käytetty.

  Se tuottaa kilpailuetua myös asioissa, jotka herättävät vahvoja mielipiteitä, kuten polttoaineenkulutus: kilpailijoiden väitteet perustuvat usein arvioihin eikä heillä ole esittää kattavia todisteita arvioidensa tueksi.

  Objektiivisten tietojen esittäminen koneen operoinnista tukee hallintoa ja asiakkaan yksittäisen laitteen tehokasta käyttöä luoden perustan kasvulle, toteaa Cooper Handling Groupin johtaja David Cooper.

  Asiakas johon edellä viitataan on Associated British Ports. Kuva on otettu Teignmouthin satamassa Isossa-Britanniassa.

  CASE

  ÄÄNEKOSKI

  Suomi

  Toimintojen optimointia Insightin avulla

  Äänekosken biotuotetehtaalla on käytössä Mantsinen Groupin logistiikkapalveluiden sähköiset materiaalinkäsittelykoneet. Tehtaalla tuotetaan noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua ja muita biotuotteita vuodessa.

  Mantsisen tiimi vastaa esimerkiksi puutavaran toimittamisesta varastoalueelta tehtaalle. Insightin ansiosta huoltotiimi havaitsi painepiikkejä ja selvitti, johtuvatko ne käyttäjästä vai koneesta.

  Painepiikit saatiin tasaantumaan ja tehokkuus parani kahmarikokoa suurentamalla. Tämä on erinomainen esimerkki sellaisesta poikkeamasta, jota ei ole helppo havaita silmämääräisesti, mutta jonka pystyy tunnistamaan ja selvittämään tutkimalla Insightin jatkuvasti keräämää tietoa.

  Insight sekä osa muita uusia toimintoja on testattu Mantsisen logistiikkapalvelun liiketoiminnassa. Näin asiakas voi olla varma, että uudet ratkaisumme on todettu toimiviksi aidossa toimintaympäristössä.

  MANTSINEN INSIGHT™ STANDARD

  Saatavilla Mantsinen materiaalinkäsittelykoneisiin, jotka valmistettu alkaen 2017.

  Hinnat alkaen 99 € / kuukausi / laite

  Ota yhteyttä

  Kiinnostuitko ratkaisuistamme? Kysy lisää asiantuntijoiltamme